Gæster til diverse festivaler, publikum til koncerter, atleter og sportsudøvere i konkurrencer eller mesterskaber og arbejdere på byggepladser. Alle er de eksempler på mennesker, som i specifikke situationer er nødvendige at skærme fra den øvrige verden. En afskærmning i form af...